polityczny komitet co to jest
Co oznacza Komitet Polityczny: stworzona jeszcze w ramach Europejskiej Współpracy Politycznej.

Czy przydatne?

Czym jest Komitet Polityczny

Definicja z ang. Political Committee, z niem. politische Komitee.

Definicja: organizacja drugiego filaru UE, stworzona jeszcze w ramach Europejskiej Współpracy Politycznej, składająca się z dyrektorów politycznych ministerstw spraw zagranicznych poszczególnych krajów członkowskich. Do jego zadań zaliczono: obserwowanie sytuacji międzynarodowej w dziedzinach objętych Wspólną Polityką Zagraniczną i Bezpieczeństwa; przyczynianie się do ustalenia kierunków polityki przez dostarczanie recenzji Radzie UE, na jej życzenie albo z własnej inicjatywy; czuwanie nad realizacją uzgodnionej polityki, z poszanowaniem kompetencji Prezydencji i Komisji Europejskiej. Na państwa członkowskie nałożono wymóg zapewnienia, by KP mógł zbierać się w każdej chwili w razie kryzysu międzynarodowego albo innego nagłego wydarzenia, w jak najkrótszym terminie, na poziomie dyrektorów politycznych albo ich zastępców. Opierając się na traktatu z Nicei KP został zastąpiony Komitetem do spraw Politycznych i Bezpieczeństwa

Czym jest Komitet Polityczny znaczenie w Słownik na K .