strategia dostępu rynku co to jest
Co oznacza strategia dostępu do rynku: jedna z form promocji eksportu stworzona poprzez Komisję.

Czy przydatne?

Czym jest strategia dostępu do rynku

Definicja z ang. Market Access Strategy, z niem. Marktzugangsstrategie.

Definicja: (z angielskiego: Market Access Strategy) jedna z form promocji eksportu stworzona poprzez Komisję Europejską w 1996. Zakłada ona identyfikację użytkowanych barier taryfowych i pozataryfowych, podjęcie działań zmierzających do ich eliminacji i promocję spółek wspólnotowych na rynkach trzecich. Jednym z jej przedmiotów jest powstanie komputerowej bazy danych, udostępnianej w Internecie, zawierającej wiadomości na temat warunków handlowych panujących na terenie krajów trzecich, do której dostęp jest bezpłatny i nieograniczony

Czym jest strategia dostępu do rynku znaczenie w Słownik na S .