współpraca bliższa co to jest
Co oznacza bliższa współpraca: flexibility) elastyczność integracyjna wychodząca naprzeciw dążeniom.

Czy przydatne?

Czym jest bliższa współpraca

Definicja z ang. closer cooperation, z niem. eine engere Zusammenarbeit.

Definicja: (z angielskiego: closer cooperation, flexibility) elastyczność integracyjna wychodząca naprzeciw dążeniom krajów, które chciałyby w określonej dziedzinie integracji europejskiej nawiązać bliższą współpracę. Nie może zamieniać obowiązującego acquis communautaire, decyzje dotyczące jej realizacji są podejmowane w trybie przewidzianym dla określonego rodzaju kwestie, ale tylko głosami państw członkowskich decyzyjnych się na bliższą współpracę. Jej wydatki, niezależnie od wydatków administracyjnych, ponosiłyby zainteresowane państwa. Procedura nawiązania bliższej współpracy jest następująca: państwa zgłaszają wniosek do Komisji Europejskiej, która pośrodku trzech miesięcy przedstawia własną opinię. Na jej podstawie Porada UE, po zasięgnięciu recenzji Parlamentu Europejskiego, podejmuje decyzje większością kwalifikowaną zainteresowanych państw albo jednomyślnie. Bliższej współpracy nie można rozpocząć w dziedzinach: swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału, wspólna polityka handlowa, Jednolity Rynek Europejski, wspólna polityka rolna i rybołówstwa, polityka konkurencji i polityka spójności

Czym jest bliższa współpraca znaczenie w Słownik na B .