socjalna karta europejska co to jest
Co oznacza Europejska Karta Socjalna: pracowników przyjęta we Wspólnocie Europejskiej 1989 na.

Czy przydatne?

Czym jest Europejska Karta Socjalna

Definicja z ang. The European Social Charter, z niem. Die Europäische Sozialcharta.

Definicja: karta fundamentalnych praw społecznych pracowników przyjęta we Wspólnocie Europejskiej 1989 na posiedzeniu Porady Europejskiej w Strasburgu, przy wstrzymaniu się jedynie Ogromnej Brytanii. Tekst EKS oparty na Europejskiej Karcie Socjalnej Porady Europy i konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy opracowała Komisja Europejska pod przewodnictwem J. Delorsa. To jest deklaracja dotycząca modelu prawa pracy i stosunków socjalnych. Na mocy decyzji z Maastricht przy przyjmowaniu Traktatu o UE postanowiono wprowadzić wspólne fundamentalne regulaminy dotyczące bezpieczeństwa socjalnego i ochrony pracowników, zbiorowej reprezentacji i obrony interesów pracowników, warunków zatrudnienia na terenie UE osób z krajów trzecich. Służy także tym celom procedura dialogu społecznego. Sprawy społeczne, a szczególnie problem bezrobocia zostały wyraźnie wskazane jako zasadnicze także przy przyjmowaniu traktatu z Amsterdamu

Czym jest Europejska Karta Socjalna znaczenie w Słownik na E .