walutowych kursów mechanizm co to jest
Co oznacza mechanizm kursów walutowych: Mechanism, ERM) jeden z przedmiotów Europejskiego.

Czy przydatne?

Czym jest mechanizm kursów walutowych

Definicja z ang. the mechanism of exchange rates, z niem. der Mechanismus der Wechselkurse.

Definicja: (z angielskiego: Exchange Rate Mechanism, ERM) jeden z przedmiotów Europejskiego Mechanizmu Walutowego (ESW), którego celem było zapewnienie stabilności walut narodowych wchodzących w jego skład. W relacji do ECU został ustalony fundamentalny kurs każdej z walut narodowych i w ramach m.k.w. przyjęto ograniczenie, Iż rynkowe kursy walut krajów członkowskich mogą wahać się w przedziale +/ 2,25% tak ustalonego kursu podstawowego, jedynie w razie Ogromnej Brytanii, Włoch i Hiszpanii dopuszczono wahania na poziomie 6%; w 1993 granice wahań kursów walut krajów członkowskich podwyższono do poziomu 15%. Po przekroczeniu dopuszczalnych granic wahań kursu władze monetarne podejmowały działania interwencyjne

Czym jest mechanizm kursów walutowych znaczenie w Słownik na M .