pakt bezpieczeństwa co to jest
Co oznacza Pakt Bezpieczeństwa i Stabilizacji w Europie: zaproponowany poprzez francuskiego.

Czy przydatne?

Czym jest Pakt Bezpieczeństwa i Stabilizacji w Europie

Definicja z ang. Pact on Security and Stability in Europe, z niem. Paktes über Sicherheit und Stabilität in Europa.

Definicja: (tak zwany pakt Balladura) zaproponowany poprzez francuskiego premiera Edouarda Balladura rządowi 9 czerwca 1993. Projekt postulował zwołanie konferencji paneuropejskiej z udziałem Stanów Zjednoczonych i Kanady poświęconej omówieniu problemów mniejszości narodowych i granic i uwarunkowaniom bezpieczeństwa europejskiego. Idea ta została zaakceptowana poprzez Radę Europejską 22 czerwca 1993, w Kopenhadze jako inicjatywa Wspólnoty Europejskiej. W konferencji, zwołanej do Paryża 2627 maja 1994 wzięło udział pięćdziesiąt siedem krajów. Dziewięć państw Europy Środkowo-Wschodniej: Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Łotwa, Estonia i Polska zobowiązały się zawrzeć pakt stabilizacji, pozwalający im uregulować sporne sprawy graniczne i mniejszościowe. Jedynym konkretnym wynikiem było jednak tylko porozumienie słowacko-węgierskie

Czym jest Pakt Bezpieczeństwa i znaczenie w Słownik na P .