cardiff proces co to jest
Co oznacza proces z Cardiff: strukturalnej, którego celem jest poprawa funkcjonowania rynków.

Czy przydatne?

Czym jest proces z Cardiff

Definicja z ang. Cardiff process, z niem. Cardiff-Prozess.

Definicja: instrument koordynacji polityki strukturalnej, którego celem jest poprawa funkcjonowania rynków towarowych i kapitałowych, przyjęty w trakcie posiedzenia Porady UE w 1998 w Cardiff (stąd nazwa). Obejmuje on między innymi przygotowywane poprzez państwa członkowskie roczne raporty na temat reform strukturalnych, raport Komisji Europejskiej na temat funkcjonowania rynków towarowych i finansowych we Wspólnocie (tak zwany Cardiff Report) i raport Komitetu do spraw Polityki Gospodarczej na temat reform strukturalnych. Koordynacja polityki w ramach tego procesu bazuje w pierwszej kolejności na gromadzeniu i zamianie informacji i opracowywaniu i rozpowszechnianiu dobrych praktyk

Czym jest proces z Cardiff znaczenie w Słownik na P .