zasady przy konstrukcji co to jest
Co oznacza zasady przy konstrukcji budżetu Unii Europejskiej: reguł, które są uwzględniane przy.

Czy przydatne?

Czym jest zasady przy konstrukcji budżetu Unii Europejskiej

Definicja z ang. the principle of the construction budget of the European Union, z niem. das Prinzip der Konstruktion Haushalt der Europäischen Union.

Definicja: zestaw obligatoryjnych, fundamentalnych reguł, które są uwzględniane przy konstrukcji budżetu ogólnego. Fundamentem prawną w tym względzie są art. 199209 traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Zwłaszcza zasady te to: jedności budżetu, uniwersalności, jednoroczności, równowagi, specjalizacji kosztów

Czym jest zasady przy konstrukcji znaczenie w Słownik na Z .