eros co to jest
Leczenie Eros co to znaczy. Definicja wyróżniane już poprzez Greków, a opisane wnikliwie w.

Czy przydatne?

Definicja Eros

Co znaczy EROS: Storge, Ludus, Mania, Pragma i Agape – sporo typów miłości wyróżniane już poprzez Greków, a opisane wnikliwie w typologii opracowanej poprzez socjologa Johna Lee. Psychologowie Susan i Clyde Hendrick ułożyli skalę do pomiaru tych typów. Trzy pierwsze z nich są fundamentalnymi, a ich kombinacja tworzy pozostałe trzy rodzaje wtórne. Lee pisał: „Tak jak wszystkie barwy pochodzą od trzech fundamentalnych, tak wszystkie style miłości dadzą się wyprowadzić z trzech fundamentalnych stylów”. Do fundamentalnych zaliczamy między innymi eros, a więc miłość namiętną i romantyczną. Jej istotą jest mocny, nieodparty pociąg fizyczny i zafascynowanie ukochaną osobą. To ten typ nazywany bywa miłością od pierwszego wejrzenia. Drugi typ fundamentalny, storge, to miłość przyjacielska, ?Xagodna i czuła. Zamiast tumultu uczuć, partnerzy doświadczają trwałego, pogłębiającego się przywiązania i wzajemnej troski. Trzeci typ, Ludus, to miłość traktowana jako gra i zabawa, niepozbawiona prób manipulowania partnerem i chęci przechytrzenia go. Jak pokazują losy bohaterów „Niebezpiecznych związków”, mocne zaangażowanie w związek raczej tu przeszkadza. Z połączenia erosa i storge powstaje agape, miłość altruistyczna, bezinteresowne oddanie się partnerowi, pełne cierpliwości i troski o jego dobro. O tej miłości pisal św. Paweł w liście do Koryntian. Połączenie storge i ludus daje w rezultacie pragmę – miłość praktyczną, przeżywaną jako racjonalna lokata uczuć, kalkulacja strat i zysków, takie małżeństwo z rozsądku. I nareszcie z erosa i ludus wynika mania, a więc miłość obsesyjna, opętanie nie tyle partnerem co własnym uczuciem. Maniakalny kochanek jest pochłonięty myślami o ukochanej, lęka się ją stracić. Potrzebuje stale jej uwagi i potwierdzania miłości. Badania Johna Lee wykazały, Iż kobiety bardziej skłonne są do miłości typu storge i pragma, a mężczyźni częściej doświadczają miłości erotycznej i ludycznej

Czym jest Eros znaczenie w Słownik na E .