cztery wolności wymiany co to jest
Co oznacza cztery wolności wymiany gospodarczej: Jednolitego Aktu Europejskiego stanowiąca podstawę.

Czy przydatne?

Czym jest cztery wolności wymiany gospodarczej

Definicja z ang. the four freedoms of economic exchange, z niem. die vier Freiheiten des wirtschaftlichen Austauschs.

Definicja: zasada wprowadzona na mocy postanowień Jednolitego Aktu Europejskiego stanowiąca podstawę funkcjonowania wspólnego rynku. Odnosi się ona do czterech kategorii i obejmuje: 1. swobodę przepływów towarów; 2. swobodę przepływów osób; 3. swobodę przepływów usług; 4. swobodę przepływów kapitału. Zobacz także wspólny rynek

Czym jest cztery wolności wymiany znaczenie w Słownik na C .