wyrównawcze ostateczne co to jest
Co oznacza ostateczne cło wyrównawcze: stwierdzeniu, wskutek przeprowadzonego postępowania.

Czy przydatne?

Czym jest ostateczne cło wyrównawcze

Definicja z ang. a definitive countervailing duty, z niem. einen endgültigen Ausgleichszoll.

Definicja OSTATECZNE CŁO WYRÓWNAWCZE: cło nakładane poprzez Radę UE po stwierdzeniu, wskutek przeprowadzonego postępowania antysubwencyjnego, Iż eksport danego towaru na rynki Wspólnoty wsparty był niedozwolonymi subsydiami. Cło to nakładane jest na pięć lat

Czym jest ostateczne cło wyrównawcze znaczenie w Słownik na O .

Co znaczy Obszar Negocjacyjny Nr 5, Prawo Spółek:
Definicja jest z pięciu podrozdziałów: prawo firm, rachunkowość firm, ochrona własności intelektualnej i przemysłowej i konwencji brukselskiej i z Lugano o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w ostateczne cło wyrównawcze co to jest.
Co znaczy Obszar Negocjacyjny Nr 21, Polityka Regionalna I Koordynacja Instrumentów Strukturalnych:
Definicja celem p.r. jest redukowanie różnic w poziomie rozwoju regionów łącznie z obszarami wiejskimi poprzez działania prowadzące do powiększenia spójności społeczno-ekonomicznej. Narzędziem realizacji tych ostateczne cło wyrównawcze definicja.
Co znaczy Obywatel Państwa Trzeciego:
Definicja w przekonaniu prawa UE, każda osoba mająca obywatelstwo państwa niebędącego członkiem UE ostateczne cło wyrównawcze co znaczy.
Co znaczy Obszar Negocjacyjny Nr 12, Statystyka:
Definicja regulujący dostosowanie mechanizmu statystyki publicznej do wymagań obowiązujących w UE. Region ten należy do bezproblemowych, gdyż w Polsce istnieją już odpowiednie akty prawne regulujące mechanizmy ostateczne cło wyrównawcze słownik.
Co znaczy Opinia:
Definicja 249 TWE to jest akt prawny wydawany poprzez organy Wspólnoty nie mający wiążącego charakteru. Może być skierowany do organów wspólnotowych, krajów członkowskich bądź innych podmiotów prawnych ostateczne cło wyrównawcze znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: