austria co to jest
Co oznacza Austria: Österreich) federacja dziewięciu państw związkowych w środkowej Europie.

Czy przydatne?

Czym jest Austria

Definicja z ang. Austria, z niem. Österreich.

Definicja AUSTRIA: Republika Austrii (Bundesrepublik Österreich) federacja dziewięciu państw związkowych w środkowej Europie, graniczy ze Szwajcarią, Liechtensteinem, Niemcami, Czechami, Węgrami i Słowenią. Pow. 83,857 tys. km2, ludność 7,8 mln, nie mniej jednak powyżej 1,7 mln obywateli mieszka w stolicy Wiedniu, a powyżej połowa całej populacji w miastach. Rejon Alp jest najsłabiej zaludniony. Ogólny wzrost ludności jest min., powyżej 20% obywateli przekroczyło 60. rok życia. Po II wojnie światowej okupowana poprzez wojska czterech mocarstw sojuszniczych, odzyskała pełną suwerenność państwową na mocy traktatu pokojowego z 1955, który zobowiązał ją do pełnej neutralności. W 1955 została przyjęta do ONZ, w 1960 weszła w skład EFTA. W 1995 została członkiem UE. W swojej powojennej polityce trzymała się ściśle zasad demokracji parlamentarnej, dzięki postępowi gospodarczemu stworzyła zaawansowany mechanizm polityki socjalnej. W polityce zagranicznej realizowała zasadę neutralności. W latach 90. pojawiły się propozycje ewentualnej rezygnacji z neutralności na rzecz członkostwa w NATO. Zwycięstwo wyborcze nacjonalistycznej Partii Wolności Jorga Haidera w 1999 doprowadziło do czasowej izolacji A. poprzez pozostałe państwa UE

Czym jest Austria znaczenie w Słownik na A .

Co znaczy Acquis Schengen:
Porównanie Amsterdamu dołączono protokół w kwestii włączenia a.S. w ramy UE, odpowiednio z którym po wejściu w życie Traktatu Amsterdamskiego majątek prawny Schengen stosuje się do trzynastu krajów austria co znaczy.
Krzyżówka Apatryda:
Dlaczego bezpaństwowiec austria krzyżówka.
Co to jest Agenda 2000:
Jak lepiej notatnik, terminarz) dokument przygotowany poprzez Komisję Europejską, ogłoszony w Parlamencie Europejskim po zakończeniu Konferencji Międzyrządowej UE 16 lipca 1997 poprzez Jacques'a Santera austria co to jest.
Słownik Autonomiczne Zawieszenie Cła:
Kiedy wykorzystanie zerowej albo obniżonej kwoty celnej. Decyzje o a.z.c. podejmuje Porada UE jako organ upoważniony opierając się na art. 26 TWE do ustalania stawek celnych na terenie Wspólnoty. Celem austria słownik.
Czym jest Arion:
Od czego zależy programu Socrates, funkcjonująca w państwach UE od 1976 jako oddzielny program. W jego ramach organizowane są krótkie wizyty studyjne dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie, kierowanie i austria czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: