moratorium makiawelizm co to jest
Moratorium, Makiawelizm, Mimetyzm, Migdałowate Ciało, Mand, Meataanaliza, Medycyna Oparta Na.

Definicje z psychologii na M

 • Definicja Mentalizacja Co to jest umysł, mentalis – umysłowy) ma wg Oxford English Dictionary dwa znaczenia. W pierwszym znaczy konstruowanie obrazu w umyśle, wyobrażanie
 • Definicja Nieuświadamiane Myślenie Co to jest to są powiązane z zadaniem mechanizmy poznawcze i afektywne, które zachodzą poza świadomością podmiotu
 • Definicja Rytm Muzyczny Co to jest uporządkowanie materiału dźwiękowego w okresie; określa relacje czasów trwania dźwięków
 • Definicja Kontur Melodyczny Co to jest wznoszenie i opadanie melodii utworu
 • Definicja Multifrenia Co to jest społecznego Kennetha Gergena. Znaczy stan świadomości będący konsekwencją zmian technologicznych i kulturowych, w jakich żyjemy
 • Definicja Merchandising i product placement Co to jest Product placement znaczy lokowanie produktu, a więc promocję polegającą na umieszczeniu produktu bądź marki w programie, filmie albo
 • Definicja Morfy Co to jest ekspresji emocjonalnej, różniące się pod względem własności fizycznych na dwóch wymiarach: ufności i dominacji. Wymiary te ujawniły się we
 • Definicja Self Monitoring Co to jest przetłumaczyć na j. polski jako obserwacyjną kontrolę własnych zachowań. Odpowiednio z koncepcją Marka Snydera, sformułowaną w 1974 r
 • Definicja Medycyna oparta na faktach Co to jest dotyczących poszczególnych pacjentów opierając się na własnego doświadczenia klinicznego i najlepszych zewnętrznych danych klinicznych
 • Definicja Meataanaliza Co to jest pochodzących z wielu różnych badań dotyczących tego samego problemu, lecz przeprowadzonych poprzez różnych autorów, w różnym czasie, w
 • Definicja Mand Co to jest słowa „command”, które znaczy rozkaz. Jednak rozkaz jest tylko jednym z przykładów manda. W terminologii analizy zachowania mand to reakcja
 • Definicja Ciało Migdałowate Co to jest nerwowych (przypomina kształtem migdały i jest strukturą parzystą, występuje w lewej i prawej półkuli mózgu). U człowieka ciało migdałowate
 • Definicja Mimetyzm Co to jest naśladowanie, upodabnianie się. Jedną z jego form jest mimikra, która w świecie zwierząt pełni rolę przystosowania ochronnego. Zwierzęta
 • Definicja Makiawelizm Co to jest „cel uświęca środki”. Makiaweliści skłonni są osiągać egoistyczne cele za cenę kłamstwa, oszustwa i manipulacji innymi ludźmi. Nie liczą
 • Definicja Moratorium Co to jest koncepcji kanadyjskiego psychologa klinicznego i rozwojowego Jamesa Marcii znaczy faza w rozwoju tożsamości. Marcia nawiązuje do myśli

Co to jest - Pojęcia od psychiatry

Słownik definicji psychologa. Co to znaczy u psychologa? Co oznacza u psychiatry? Przykłady zachowań jak znosić.

Definicja Moratorium, Makiawelizm, Mimetyzm, Migdałowate Ciało, Mand, Meataanaliza, Medycyna Oparta Na Faktach, Monitoring Self, Morfy, Merchandising I Product Placement co to jest.

Słownik Moratorium, Makiawelizm, Mimetyzm, Migdałowate Ciało, Mand co to znaczy.