przykłady mentalizacja co to jest
SŁOWNIK Mentalizacja, Monitoring Self, Mand, Medycyna Oparta Na Faktach, Moratorium, Merchandising.

Definicje z psychologii na M

 • Definicja Nieuświadamiane Myślenie Co to jest to są powiązane z zadaniem mechanizmy poznawcze i afektywne, które zachodzą poza świadomością podmiotu
 • Definicja Mimetyzm Definicja znaczy naśladowanie, upodabnianie się. Jedną z jego form jest mimikra, która w świecie zwierząt pełni rolę przystosowania ochronnego. Zwierzęta bezbronne
 • Definicja Ciało Migdałowate Co znaczy skupisko komórek nerwowych (przypomina kształtem migdały i jest strukturą parzystą, występuje w lewej i prawej półkuli mózgu). U człowieka ciało migdałowate
 • Definicja Morfy Słownik neutralnej ekspresji emocjonalnej, różniące się pod względem własności fizycznych na dwóch wymiarach: ufności i dominacji. Wymiary te ujawniły się we
 • Definicja Multifrenia Znaczenie psychologa społecznego Kennetha Gergena. Znaczy stan świadomości będący konsekwencją zmian technologicznych i kulturowych, w jakich żyjemy. Technologia pozwala
 • Definicja Meataanaliza Czym jest wyników pochodzących z wielu różnych badań dotyczących tego samego problemu, lecz przeprowadzonych poprzez różnych autorów, w różnym czasie, w różnych
 • Definicja Rytm Muzyczny Co oznacza uporządkowanie materiału dźwiękowego w okresie; określa relacje czasów trwania dźwięków
 • Definicja Kontur Melodyczny Krzyżówka wznoszenie i opadanie melodii utworu
 • Definicja Makiawelizm Najlepszy zasadzie „cel uświęca środki”. Makiaweliści skłonni są osiągać egoistyczne cele za cenę kłamstwa, oszustwa i manipulacji innymi ludźmi. Nie liczą się z ich
 • Definicja Merchandising i product placement Przykłady drugiego. Product placement znaczy lokowanie produktu, a więc promocję polegającą na umieszczeniu produktu bądź marki w programie, filmie albo teledysku
 • Definicja Moratorium Encyklopedia – w koncepcji kanadyjskiego psychologa klinicznego i rozwojowego Jamesa Marcii znaczy faza w rozwoju tożsamości. Marcia nawiązuje do myśli psychoanalityka i
 • Definicja Medycyna oparta na faktach Jak działa terapeutycznych dotyczących poszczególnych pacjentów opierając się na własnego doświadczenia klinicznego i najlepszych zewnętrznych danych klinicznych
 • Definicja Mand Czy jest angielskiego słowa „command”, które znaczy rozkaz. Jednak rozkaz jest tylko jednym z przykładów manda. W terminologii analizy zachowania mand to reakcja
 • Definicja Self Monitoring Pojęcie można przetłumaczyć na j. polski jako obserwacyjną kontrolę własnych zachowań. Odpowiednio z koncepcją Marka Snydera, sformułowaną w 1974 r., ludzie tworzą
 • Definicja Mentalizacja Wyjaśnienie mens – umysł, mentalis – umysłowy) ma wg Oxford English Dictionary dwa znaczenia. W pierwszym znaczy konstruowanie obrazu w umyśle, wyobrażanie sobie

Co to jest - Pojęcia od psychiatry

Słownik definicji psychologa. Co to znaczy u psychologa? Co oznacza u psychiatry? Przykłady zachowań jak znosić.

Definicja SŁOWNIK Mentalizacja, Monitoring Self, Mand, Medycyna Oparta Na Faktach, Moratorium, Merchandising I Product Placement, Makiawelizm, Melodyczny Kontur, Muzyczny Rytm co to jest.

Słownik Przykłady Mentalizacja, Monitoring Self, Mand, Medycyna Oparta Na co to znaczy.