fideizm fiksacja fenotyp co to jest
ZNACZENIE Fideizm, Fiksacja, Fenotyp, Fas, Flow, Fobia.

Definicje z psychologii na F

  • Definicja Fobia Co to jest jako lęk przed czymś realnym, lecz niezagrażającym. To uporczywa, stała reakcja strachu, której rozmiary pozostają w znacznej dysproporcji do wielkości
  • Definicja Flow Definicja Mihaly’ego Csikszentmihalyiego, ustala stan bardzo głębokiej koncentracji na wykonywanej czynności, gdzie zachodzi harmonijny przepływ informacji pomiędzy
  • Definicja Fas Co znaczy syndrome” (a więc  alkoholowy zespół płodowy, FAS) wprowadzili w 1973 roku dwaj lekarze amerykańscy, Kenneth Lyons Jones i David W. Smith. FAS to szereg
  • Definicja Fenotyp Słownik przejawów aktywności naszych genów (genotypu) nazywa się w biologii fenotypem. W psychiatrii ustala się tym mianem zespół klinicznych objawów opisujący daną
  • Definicja Fiksacja Znaczenie stały) – w ogólnym rozumieniu to jest usztywnienie zachowań, kurczowe trzymanie się stałych, utrwalonych wzorców reagowania: myślenia i zachowania. Termin ma
  • Definicja Fideizm Czym jest pogląd filozoficzny i teologiczny głoszący prymat wiary nad poznaniem rozumowym. W tym sensie fideizm jest przeciwstawny do scjentyzmu, krytycznie odnoszącego

Co to jest - Pojęcia od psychiatry

Słownik definicji psychologa. Co to znaczy u psychologa? Co oznacza u psychiatry? Przykłady zachowań jak znosić.

Definicja ZNACZENIE Fideizm, Fiksacja, Fenotyp, Fas, Flow, Fobia co to jest.

Słownik Znaczenie Fideizm, Fiksacja, Fenotyp, Fas, Flow, Fobia co to znaczy.