fideizm fobia flow fiksacja co to jest
Fideizm, Fobia, Flow, Fiksacja, Fenotyp, Fas.

Definicje z psychologii na F

  • Definicja Fas Co to jest więc  alkoholowy zespół płodowy, FAS) wprowadzili w 1973 roku dwaj lekarze amerykańscy, Kenneth Lyons Jones i David W. Smith. FAS to szereg
  • Definicja Fenotyp Co to jest aktywności naszych genów (genotypu) nazywa się w biologii fenotypem. W psychiatrii ustala się tym mianem zespół klinicznych objawów
  • Definicja Fiksacja Co to jest w ogólnym rozumieniu to jest usztywnienie zachowań, kurczowe trzymanie się stałych, utrwalonych wzorców reagowania: myślenia i zachowania
  • Definicja Flow Co to jest Csikszentmihalyiego, ustala stan bardzo głębokiej koncentracji na wykonywanej czynności, gdzie zachodzi harmonijny przepływ informacji
  • Definicja Fobia Co to jest przed czymś realnym, lecz niezagrażającym. To uporczywa, stała reakcja strachu, której rozmiary pozostają w znacznej dysproporcji do
  • Definicja Fideizm Co to jest filozoficzny i teologiczny głoszący prymat wiary nad poznaniem rozumowym. W tym sensie fideizm jest przeciwstawny do scjentyzmu, krytycznie

Co to jest - Pojęcia od psychiatry

Słownik definicji psychologa. Co to znaczy u psychologa? Co oznacza u psychiatry? Przykłady zachowań jak znosić.

Definicja Fideizm, Fobia, Flow, Fiksacja, Fenotyp, Fas co to jest.

Słownik Fideizm, Fobia, Flow, Fiksacja, Fenotyp, Fas co to znaczy.