przykłady kongruencja co to jest
CO ZNACZY Kongruencja, Kastracyjny Lęk, Kompulsje, Koneksjonistyczne Modele, Komputacja, Kateksja.

Definicje z psychologii na K

 • Definicja Konformizm Co to jest upodabniać) – skłonność ludzi do myślenia, odczuwania i zachowywania się w taki sposób, jak przewarzająca część wokół nich. Przysłowie mówi: „wejdziesz
 • Definicja Kolektywizm Definicja indywidualizm: wymiar różnicujący kultury pomiędzy sobą. Kryterium są relacje pomiędzy jednostkami i ekipami
 • Definicja Konsonans Co znaczy współbrzmienie albo następstwo przynajmniej dwóch dźwięków, które daje wrażenie zgodności brzmienia (wrażenie niezgodności brzmienia– dysonans
 • Definicja Katharsis Słownik – to termin psychoanalityczny oznaczający uwolnienie tłumionej energii psychicznej, rozładowanie rodzącego agresję pobudzenia. Arystoteles uważał, Iż teatr
 • Definicja Myślenie Kontrfaktyczne Znaczenie myślenie o tym, co mogłoby się zdarzyć, aczkolwiek się nie zdarzyło i wyobrażanie sobie alternatywnych scenariuszy. Aczkolwiek wydaje się zbędnym „gdybaniem”
 • Definicja Komisurotomia Czym jest to jest zabieg chirurgicznego przecięcia spoidła wielkiego (zwanego także ciałem modzelowatym – ?Xac. corpus callosum), które łączy obie półkule mózgu
 • Definicja Koprolalia Co oznacza  – patologiczna, niedająca się opanować potrzeba wypowiadania nieprzyzwoitych słów albo zdań, przekleństw albo obelg kierowanych do obcych
 • Definicja Uczuciowo Zabarwiony Kompleks Krzyżówka Gustava Junga – zespół wzajemnie powiązanych przekonań (idei, wyobrażeń) i emocji, które tworzą w umyśle bardzo stabilną, trwałą i względnie niezależną całość
 • Definicja Konfabulacja Najlepszy to uzupełnianie luk pamięciowych opowiadaniem historii, które faktycznie nie zdarzyły się. W takich historiach osoba może błędnie określać czas albo miejsce
 • Definicja Koherencja Przykłady związek, styczność) – znaczy spójność (na przykład myśli, sądów). Poczucie koherencji jest najważniejszym definicją w koncepcji Aarona Antonovsky’ego
 • Definicja Kathéksis Gr Kateksja Encyklopedia psychoanalityczny, znaczy wybór obiektu popędu i zainwestowanie w niego energii psychicznej. Innymi słowami, kateksja pozwala na zaspokajanie popędów id
 • Definicja Komputacja Jak działa znaczy obliczenia, sposób liczenia. Definicja to nie jest tożsame z wykonywaniem prostych działań arytmetycznych. Jeżeli mamy dwie cyfry: 2 i 3, to rezultatem
 • Definicja Modele Koneksjonistyczne Czy jest wzorowane na pracy mózgu, które zakładają, Iż wiadomości są magazynowane w sposób rozproszony w sieci połączonych ze sobą jednostek albo węzłów
 • Definicja Kompulsje Pojęcie natrętne czynności podejmowane w celu zredukowania napięcia, którym towarzyszy nieodparta chęć ich wykonania
 • Definicja Lęk Kastracyjny Wyjaśnienie to jest lęk syna przed karą ze strony ojca za kazirodcze pożądanie matki i rywalizację z nim. Wskutek tego lęku chłopiec wypiera seksualne uczucia do matki i
 • Definicja Kongruencja Opis schodzić się, zgadzać się) – termin oznaczający zgodność, harmonię, również odpowiedniość i stosowność rozważanych obiektów. W językoznawstwie termin jest inną

Co to jest - Pojęcia od psychiatry

Słownik definicji psychologa. Co to znaczy u psychologa? Co oznacza u psychiatry? Przykłady zachowań jak znosić.

Definicja CO ZNACZY Kongruencja, Kastracyjny Lęk, Kompulsje, Koneksjonistyczne Modele, Komputacja, Kateksja Gr Kathéksis, Koherencja, Konfabulacja, Kompleks Zabarwiony Uczuciowo co to jest.

Słownik Przykłady Kongruencja, Kastracyjny Lęk, Kompulsje, Koneksjonistyczne co to znaczy.