konfabulacja kompleks co to jest
Kastracyjny lęk co znaczy Komisurotomia krzyżówka Konsonans co to jest Katharsis słownik Kompulsje.

Definicje z psychologii na K

 • Definicja Konfabulacja Co znaczy to uzupełnianie luk pamięciowych opowiadaniem historii, które faktycznie nie zdarzyły się. W takich historiach osoba może błędnie określać czas albo miejsce
 • Definicja Uczuciowo Zabarwiony Kompleks Krzyżówka Gustava Junga – zespół wzajemnie powiązanych przekonań (idei, wyobrażeń) i emocji, które tworzą w umyśle bardzo stabilną, trwałą i względnie niezależną całość
 • Definicja Modele Koneksjonistyczne Co to jest wzorowane na pracy mózgu, które zakładają, Iż wiadomości są magazynowane w sposób rozproszony w sieci połączonych ze sobą jednostek albo węzłów
 • Definicja Myślenie Kontrfaktyczne Słownik myślenie o tym, co mogłoby się zdarzyć, aczkolwiek się nie zdarzyło i wyobrażanie sobie alternatywnych scenariuszy. Aczkolwiek wydaje się zbędnym „gdybaniem”
 • Definicja Konformizm Czym jest upodabniać) – skłonność ludzi do myślenia, odczuwania i zachowywania się w taki sposób, jak przewarzająca część wokół nich. Przysłowie mówi: „wejdziesz
 • Definicja Kolektywizm Co oznacza indywidualizm: wymiar różnicujący kultury pomiędzy sobą. Kryterium są relacje pomiędzy jednostkami i ekipami
 • Definicja Koherencja Tłumaczenie związek, styczność) – znaczy spójność (na przykład myśli, sądów). Poczucie koherencji jest najważniejszym definicją w koncepcji Aarona Antonovsky’ego
 • Definicja Kongruencja Przykłady schodzić się, zgadzać się) – termin oznaczający zgodność, harmonię, również odpowiedniość i stosowność rozważanych obiektów. W językoznawstwie termin jest inną
 • Definicja Koprolalia Definicja  – patologiczna, niedająca się opanować potrzeba wypowiadania nieprzyzwoitych słów albo zdań, przekleństw albo obelg kierowanych do obcych
 • Definicja Komputacja Encyklopedia znaczy obliczenia, sposób liczenia. Definicja to nie jest tożsame z wykonywaniem prostych działań arytmetycznych. Jeżeli mamy dwie cyfry: 2 i 3, to rezultatem
 • Definicja Kathéksis Gr Kateksja Jak działa psychoanalityczny, znaczy wybór obiektu popędu i zainwestowanie w niego energii psychicznej. Innymi słowami, kateksja pozwala na zaspokajanie popędów id
 • Definicja Kompulsje Czy jest natrętne czynności podejmowane w celu zredukowania napięcia, którym towarzyszy nieodparta chęć ich wykonania
 • Definicja Katharsis Pojęcie – to termin psychoanalityczny oznaczający uwolnienie tłumionej energii psychicznej, rozładowanie rodzącego agresję pobudzenia. Arystoteles uważał, Iż teatr
 • Definicja Konsonans Wyjaśnienie współbrzmienie albo następstwo przynajmniej dwóch dźwięków, które daje wrażenie zgodności brzmienia (wrażenie niezgodności brzmienia– dysonans
 • Definicja Komisurotomia Opis to jest zabieg chirurgicznego przecięcia spoidła wielkiego (zwanego także ciałem modzelowatym – ?Xac. corpus callosum), które łączy obie półkule mózgu
 • Definicja Lęk Kastracyjny Informacje to jest lęk syna przed karą ze strony ojca za kazirodcze pożądanie matki i rywalizację z nim. Wskutek tego lęku chłopiec wypiera seksualne uczucia do matki i

Co to jest - Pojęcia od psychiatry

Słownik definicji psychologa. Co to znaczy u psychologa? Co oznacza u psychiatry? Przykłady zachowań jak znosić.

Definicja Kastracyjny lęk co znaczy Komisurotomia krzyżówka Konsonans co to jest Katharsis słownik Kompulsje czym jest Kateksja gr kathéksis co oznacza Komputacja. co to jest.

Słownik Konfabulacja co znaczy Kompleks zabarwiony uczuciowo krzyżówka co to znaczy.