koherencja kongruencja co to jest
Koherencja, Kongruencja, Komputacja, Konformizm, Koneksjonistyczne Modele, Konfabulacja.

Definicje z psychologii na K

 • Definicja Konsonans Co to jest przynajmniej dwóch dźwięków, które daje wrażenie zgodności brzmienia (wrażenie niezgodności brzmienia– dysonans
 • Definicja Komisurotomia Co to jest przecięcia spoidła wielkiego (zwanego także ciałem modzelowatym – ?Xac. corpus callosum), które łączy obie półkule mózgu
 • Definicja Kolektywizm Co to jest indywidualizm: wymiar różnicujący kultury pomiędzy sobą. Kryterium są relacje pomiędzy jednostkami i ekipami
 • Definicja Uczuciowo Zabarwiony Kompleks Co to jest zespół wzajemnie powiązanych przekonań (idei, wyobrażeń) i emocji, które tworzą w umyśle bardzo stabilną, trwałą i względnie niezależną
 • Definicja Kompulsje Co to jest natrętne czynności podejmowane w celu zredukowania napięcia, którym towarzyszy nieodparta chęć ich wykonania
 • Definicja Katharsis Co to jest termin psychoanalityczny oznaczający uwolnienie tłumionej energii psychicznej, rozładowanie rodzącego agresję pobudzenia. Arystoteles
 • Definicja Myślenie Kontrfaktyczne Co to jest tym, co mogłoby się zdarzyć, aczkolwiek się nie zdarzyło i wyobrażanie sobie alternatywnych scenariuszy. Aczkolwiek wydaje się zbędnym
 • Definicja Koprolalia Co to jest  – patologiczna, niedająca się opanować potrzeba wypowiadania nieprzyzwoitych słów albo zdań, przekleństw albo obelg kierowanych do obcych
 • Definicja Kathéksis Gr Kateksja Co to jest znaczy wybór obiektu popędu i zainwestowanie w niego energii psychicznej. Innymi słowami, kateksja pozwala na zaspokajanie popędów id
 • Definicja Lęk Kastracyjny Co to jest syna przed karą ze strony ojca za kazirodcze pożądanie matki i rywalizację z nim. Wskutek tego lęku chłopiec wypiera seksualne uczucia do
 • Definicja Konfabulacja Co to jest uzupełnianie luk pamięciowych opowiadaniem historii, które faktycznie nie zdarzyły się. W takich historiach osoba może błędnie określać
 • Definicja Modele Koneksjonistyczne Co to jest na pracy mózgu, które zakładają, Iż wiadomości są magazynowane w sposób rozproszony w sieci połączonych ze sobą jednostek albo węzłów
 • Definicja Konformizm Co to jest skłonność ludzi do myślenia, odczuwania i zachowywania się w taki sposób, jak przewarzająca część wokół nich. Przysłowie mówi: „wejdziesz
 • Definicja Komputacja Co to jest obliczenia, sposób liczenia. Definicja to nie jest tożsame z wykonywaniem prostych działań arytmetycznych. Jeżeli mamy dwie cyfry: 2 i 3
 • Definicja Kongruencja Co to jest zgadzać się) – termin oznaczający zgodność, harmonię, również odpowiedniość i stosowność rozważanych obiektów. W językoznawstwie termin
 • Definicja Koherencja Co to jest styczność) – znaczy spójność (na przykład myśli, sądów). Poczucie koherencji jest najważniejszym definicją w koncepcji Aarona

Co to jest - Pojęcia od psychiatry

Słownik definicji psychologa. Co to znaczy u psychologa? Co oznacza u psychiatry? Przykłady zachowań jak znosić.

Definicja Koherencja, Kongruencja, Komputacja, Konformizm, Koneksjonistyczne Modele, Konfabulacja, Kastracyjny Lęk, Kateksja Gr Kathéksis, Koprolalia, Kontrfaktyczne co to jest.

Słownik Koherencja, Kongruencja, Komputacja, Konformizm co to znaczy.